HỆ TÔN CHỈ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG

SỨ MỆNH
“Mang đến cho khách hàng các sản phẩm xây dựng đảm bảo chất lượng, phù hợp với sự phát triển văn minh xã hội.”
TẦM NHÌN
“Trở thành doanh nghiệp uy tín hàng đầu Việt Nam về xây dựng, chủ động hội nhập quốc tế.”
TRIẾT LÝ KINH DOANH
"Lấy khách hàng là trung tâm, cam kết thỏa mãn nhu cầu của khách hàng".
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
CAM KẾT:
- Tuân thủ Pháp luật, tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng của Công ty.
- Trách nhiệm với khách hàng, cộng sự, cổ đông, người lao động và cộng đồng.
- Không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ lùi bước, thay đổi và thích ứng nhanh.
HỢP TÁC:
- Tinh thần hợp tác xuyên suốt trong mọi quan hệ.
- Chia sẻ cơ hội, cùng nhau phát triển.
- Đội nhóm là phương pháp làm việc tốt nhất.
CHUYÊN NGHIỆP:
- Xây dựng đội ngũ CBCNV có năng lực, trình độ và giàu nhiệt huyết.
- Minh bạch & trung thực trong công việc.
- Lịch sự, tự trọng, tự tin.
SÁNG TẠO:
- Đổi mới trong nhận thức, sáng tạo, đột phá trong giải pháp và quyết liệt trong thực hiện.
- Liên tục cải tiến, sáng kiến trong mọi lĩnh vực, ứng dụng công nghệ mới.
- “Khác biệt” là lợi thế cạnh tranh lâu dài cho Doanh nghiệp.
HỌC HỎI:
- Liên tục nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc.
- Lắng nghe khách hàng, đồng nghiệp, đối thủ.
- Chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức cho mọi người.

Hoạt động chính của BRICO3

Những dự án tiêu biểu

Công ty Cổ Phần Cầu 3 Thăng Long - Brico3 luôn thực hiện hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật trong hàng loạt công trình lớn và trọng điểm của Quốc gia, của Thành phố Hà Nội và các Tỉnh trong những năm qua.

VIDEO BRICO3

BRICO3 48 NĂM
CÔNG BỐ BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 – CÔNG TY CP CẦU 3 THĂNG LONG

CÔNG BỐ BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 – CÔNG TY CP CẦU 3 THĂNG LONG

THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày 20/03/2019 Công ty CP Cầu 3 Thăng Long đã tổ chức thành công Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Sau 03 giờ làm việc khẩn trương, Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị Quyết quan trọng với các mục tiêu, giải pháp cụ thể về chiến lược phát triển Công ty trong năm 2019 và các năm tiếp theo. Các cổ đông dự họp rất phấn khởi và tin tưởng vào điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện thắng lợi 05 Mục tiêu cơ bản Công ty CP Cầu 3 Thăng Long.
– Trong đó có việc đảm bảo lợi ích cao nhất cho Nhà đầu tư (Cổ đông).
– Đảm bảo việc làm, thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động.
– Phát triển Công ty bền vững, vốn và tài sản Công ty liên tục tăng cao, năm sau cao hơn năm trước.
– Thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, trách nhiệm với cộng đồng, đóng góp nhiều nhất cho đất nước.
Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội:

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017 CHO CÁC CỔ ĐÔNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017 CHO CÁC CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Các Quý cổ đông
Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long thông báo về việc chi trả cổ tức cho các cổ đông của Công ty.
Nội dung chi tiết trong file đính kèm.
Trân trọng!

ĐC: Thôn Cổ Điển - Hải Bối - Đông Anh - TP. Hà Nội
ĐT: (84.24) 3.881-0872
Fax: (84.24) 3.881-0401
Email: hanhchinh@brico3.vn
© 2017 Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long - Brico3.