phương châm hoạt động của BRICO3

uy tín
Hơn 48 năm trôi qua, BRICO3 đã và đang là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ xây dựng uy tín hàng đầu của ngành giao thông trong cả nước.
chất lượng
Chất lượng là mục tiêu và động lực để Công ty phát triển bền vững.
Hiệu quả
BRICO3 đến với mỗi dự án bằng một tinh thần hợp tác cao độ, Chúng tôi luôn tạo mối quan hệ chặt chẽ với Chủ đầu tư, phối hợp nhịp nhàng hiệu quả với các đối tác.

Hoạt động chính của BRICO3

Tầm nhìn
Trở thành một doanh nghiệp xây dựng hàng đầu ở Việt Nam và nhà thầu quốc tế chuyên nghiệp.
Sứ mệnh
Tạo ra những sản phẩm đảm bảo chất lượng để đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Không chỉ xây dựng những công trình mà còn tạo mối liên hệ bền vững và danh tiếng mạnh mẽ với tất cả đối tác và khách hàng.

Những dự án tiêu biểu

Công ty Cổ Phần Cầu 3 Thăng Long - Brico3 luôn thực hiện hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật trong hàng loạt công trình lớn và trọng điểm của Quốc gia, của Thành phố Hà Nội và các Tỉnh trong những năm qua.

VIDEO BRICO3

BRICO3 48 NĂM