xây dựng

Trong chiến lược phát triển của công ty, nhận thầu xây lắp là ngành nghề truyền thống và là thế mạnh của Brico3. Từ một thầu phụ xây lắp tham gia đấu thầu các dự án, trải qua suốt chặng đường  48 năm, Brico3 với nội lực mạnh mẽ, nguồn lực tài chính đảm bảo, bộ máy quản trị chuyên nghiệp, Brico3 luôn là sự lựa chọn số 1 cho những dự án xây lắp trọng điểm quốc gia  trong tất cả các phương thức từ nhà thầu chính, tổng thầu  EPC đến các hình thức BOT, BT, BOO.

Đồng thời, Brico3 luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác nhận thầu thi công các công trình với các công ty xây dựng nước ngoài. Thông qua đó, các cán bộ, kỹ sư và công nhân của công ty có điều kiện học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ quản lý và tác phong làm việc chuyên nghiệp từ các các đối tác nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc v.v…

Trải qua hơn 48 năm xây dựng và phát triển, Brico3 đã xây dựng tầm nhìn chiến lược với các mục tiêu phát triển bền vững trong từng giai đoạn và luôn nổ lực hoàn thành các mục tiêu đặt ra. Với thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến, đội ngũ kỹ sư giỏi về chuyên môn và công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, Brico3 đã thực hiện thành công nhiều công trình xây dựng trọng điểm quốc gia đúng tiến độ và đạt chất lượng cao. Từ đơn vị chỉ đi nhận thầu xây lắp, nay Brico3 đã trở thành Chủ Đầu tư của các dự án lớn, khẳng định thương hiệu mạnh ở thị trường xây dựng Việt Nam.