Tổng giám đốc công tác tại Chi nhánh Miền Nam.

Từ ngày 19/3/2018 đến ngày 22/3/2018,ông Nguyễn Tiến Thăng, Tổng giám đốc Công ty đã có chuyến công tác miền Nam và làm việc với Văn phòng chi nhánh Miền Nam và các đội  308, 309 về việc kiểm tra đánh giá kết quả sản xuất của quý I năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trong quý II. Trong khuôn khổ chuyến công tác ngày 20/3/2018, Tổng giám đốc có chuyến thăm công trình Cầu J1 – Bình Khánh, Tổng giám đốc đã biểu dương CBCNV đã nghiêm túc quay lại công trường sau dịp Tết Nguyên đán.

Một số hình ảnh trong chuyến công tác của Tổng giám đốc: