Chương trình “Đào tạo nhà Đào tạo”

Vào ngày 31-03-2018, ông Nguyễn Hải Vinh – Chủ tịch HĐQT – Công ty cổ phần cầu 3 Thăng Long đã tổ chức buổi đào tạo với chuyên đề " Đào tạo nhà Đào tạo" cho các lãnh đạo cao cấp và trung cấp trong toàn khối cơ quan Công ty. Nội dung đào tạo là chia sẻ kiến thức tổng quan về các kỹ năng cũng như cách thức tổ chức một buổi đào tạo hiệu quả.

Một số hình ảnh trong Chương trình đào tạo: