Công trình cầu J1 Bình Khánh.

Từ ngày 06/12/2017 đến ngày 10/12/2017, Tổng giám đốc Công ty đã dẫn đầu đoàn công tác của Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long vào làm việc với Văn phòng chi nhánh Miền Nam và các đội 306, 308, 309 về việc tổ chức thi nâng bậc thường xuyên cho cán bộ công nhân viên. Trong khuôn khổ chuyến công tác ngày 08/12/2017, đoàn công tác đã có chuyến thăm công trình Cầu J1 – Bình Khánh.