ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ KHỐI CƠ QUAN CÔNG TY

             Từ ngày 25/7 đến 27/7/2017 Công ty CP cầu 3 Thăng Long đã tổ chức cuộc đánh giá nội bộ khối cơ quan Công ty. Cuộc đánh giá nhằm mục đích xem xét sự phù hợp và tính tuân thủ so với HT QLCL, tìm ra những điểm phù hợp để phát huy và những điểm chưa phù hợp để khắc phục, cải tiến.

            Đoàn đánh giá bao gồm các thành viên Ban ISO của Công ty đã được đào tạo và hoàn thành chứng chỉ chuyên gia đánh giá chất lượng nội bộ. Đoàn đánh giá gồm 3 đoàn, đánh giá các Phòng ban chuyên môn và P.TGĐ phụ trách công trình phía Bắc.

           Sáng ngày 25/7/2017, ông Nguyễn Tiến Thăng – TGĐ Công ty đã chủ trì buổi họp khai mạc đợt đánh giá nội bộ. TGĐ đã nêu lên mục đích, yêu cầu và chỉ đạo Ban ISO cùng các Phòng ban trong Công ty phối hợp thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá nội bộ.

Ảnh họp khai mạc

Đoàn đánh giá số 01: Trưởng đoàn là Ông Trịnh Nguyễn Tiến cùng các thành viên là Ông Mai Văn Chung và Ông Nguyễn Viết Quang Huy đánh giá các phòng: Hệ thống chất lượng, Thiết bị, Tổ chức hành chính.

Một số hình ảnh đánh giá của ĐĐG số 01

Đoàn đánh giá số 02: Trưởng đoàn là Ông Vũ Văn Nguyên cùng các thành viên là Bà Trần Thị Toan và Bà Ngọ Thị Hà đánh giá các phòng: Văn Phòng Hội đồng quản trị, Kỹ thuật, Kinh tế kế hoạch.

Một số hình ảnh đánh giá của ĐĐG số 02

Đoàn đánh giá số 03: Trưởng đoàn là Bà Nguyễn Thị Tươi cùng các thành viên là Ông Nguyễn Văn Cương và Bà Nguyễn Thị Bích Vân đánh giá các phòng: Vật tư, Tài chính kế toán, P.TGĐ phụ trách công trình phía Bắc.

Một số hình ảnh đánh giá của ĐĐG số 03

           Sau đợt đánh giá xong các Phòng ban, các thành viên Ban ISO đã họp rút kinh nghiệm quá trình đánh giá nội bộ. Các thành viên nêu ra những vẫn đề đã thực hiện được, những mặt còn tồn tại, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng đánh giá với nhau và đưa ra những nhận xét, báo cáo chung cho đợt đánh giá lần này.

Một số hình ảnh họp rút kinh nghiệm của đoàn đánh giá

          Ngày 31/7/2017, sau khi có kết quả đánh giá nội bộ. Tổng giám đốc đã chủ trì buổi họp kết thúc của đợt đánh giá đồng thời đưa ra những chỉ đạo thực hiện cho Ban ISO và các phòng ban

Một số hình ảnh họp kết thúc đợt đánh giá