Đào tạo kỹ năng lập kế hoạch.

Nhằm nâng cao năng lực – kỹ năng cho cán bộ công nhân viên khối cơ quan. Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty đã đề ra chuỗi đào tạo nội bộ cho CBCNV Công ty về các kỹ năng Quản lý. Để thực hiện chủ trương  phòng TCHC đã xây dựng kế hoạch đào tạo nội bộ quý 4 năm 2017.

Ngày 29 tháng 9 năm 2017, Công ty đã tổ chức buổi đào tạo “ Kỹ năng lập kế hoạch” do anh Tống Trần Sơn, TP. Kinh tế kế hoạch trực tiếp biên soạn và giảng dạy.

Khai giảng lớp học Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Hải Vinh đã có bài phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của truyền thông, đào tạo nội bộ để thúc đẩy ý thức học tập nâng cao trình độ của mỗi cá nhân. 

Ông Nguyễn Hải Vinh – CT HĐQT phát biểu mở đầu buổi đào tạo.

Với kinh nghiệm  nhiều năm lập kế hoạch cho cả Công ty và kế hoạch xây dựng cho các công trình. Ông Tống Trần Sơn, TP. Kinh tế kế hoạch đã có buổi đào tạo nội bộ giúp cho CBCNV hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc lập kế hoạch cho công việc.

Buổi học diễn ra trong không khí tập trung, sôi nổi mọi người hăng hái phát biểu. Để giúp học viên có thể áp dụng ngay những kiến thức đã học giảng viên đã chia nhóm cho các nhóm thực hành lập kế hoạch cụ thể.

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

Nhóm 4

Sau khóa đào tạo hầu hết học viên là CBCNV đã nắm được cơ bản về kỹ năng lập kế hoạch 5W2H5M2C áp dụng thực tế vào công việc cũng như trong cuộc sống.