Giới thiệu dự án cầu Quang Thanh – Hải Phòng

Dự án Đầu tư xây dựng cầu Quang Thanh- Hải Phòng

I. Thông tin chung:

   Dự án đầu tư xây dựng cầu Quang Thanh nối huyện An Lão, thành phố Hải Phòng với huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương được phê duyệt tại Quyết định số 2661/QĐ-UBND ngày 31/10/2019.

   – Tổ chức thực hiện dự án:

    + Chủ đầu tư: Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phỏng.

    + Nhà thầu TVTK: Công ty CP tư vấn thiết kế cầu lớn-hầm.

       + Nhà thầu tư vấn giám sát: Liên danh Công ty CP Tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO và Viện khoa học và công nghệ giao thông vận tải.

       + Nhà thầu thi công: Liên danh Công ty CP Cầu 3 Thăng Long – Công ty CP Tập đoàn đầu tư – xây dựng HJC và Tổng công ty Thăng Long – CTCP.

      – Quy mô công trình:

       + Cầu vĩnh cửu bằng BTCT và BTCT DƯL, chiều dài phần cầu 536m, mặt cắt ngang cầu Bc=11+2×0,5=12m gồm 10 nhịp bố trí theo sơ đồ (39,1+40+39,1+70+110+70+39,1+2×40+39,1)m, đường đầu cầu phía Hải Phòng dài 194m, đường đầu cầu phía Hải Dương dài 50m. Tải trọng thiết kế HL93, tần suất thiết kế 1%, khổ thông thuyền 50×9,5m.

      + Kết cấu phần trên: Phần nhịp dẫn sử dụng dầm Super T, chiều dài 38,2m; gối chậu thép, bản liên tục nhiệt, khe co giãn kiểu răng lược. Phần nhịp chính sử dụng dầm Extradosed nhịp 70+110+70m.

      + Kết cấu phần dưới: Mố cầu dạng chữ U bằng BTCT, móng cọc khoan nhồi đường kính D1200. Trụ dạng thân đặc BTCT đổ tại chỗ, móng cọc khoan nhồi đường kính D1200, riêng 02 trụ tháp T4&T5 móng cọc đường kính D1500.

II. Phần khối lượng thi công của Công ty CP cầu 3 TL và quá trình thi công.

   2.1. Khối lượng thi công.

    Phần khối lượng của Công ty tại dự án này bao gồm :

         – Thi công toàn bộ Trụ T3, trụ T4.

         – Thi công toàn bộ phần dầm extradosed phía Hải Phòng.

         – Thi công toàn bộ lan can thép và khe co giãn.

        – Thi công đường gom, đường tránh đê phía Hải Phòng và đường đầu cầu, đường tránh đê phía Hải Dương.

        – Thi công phần kè đê phía Hải Phòng.

        – Thi công đảm bảo giao thông.

        – Thi công lớp phủ mặt cầu, bê tông nhựa, sơn mặt đường.

   Tổng giá trị hợp đồng phần Công ty CP cầu 3 TL là : 97.807.547.554 đ. ( Chín mươi bảy tỷ,tám trăm lẻ bảy triệu, năm trăm bốn bảy nghìn, năm trăm năm tư đồng).

  2.2. Quá trình thi công và tiến độ :

    Cầu Quang Thanh được CĐT khởi công ngày 16/5/2020 và Công ty bắt đầu triển khai thi công từ ngày 15/6/2020. Tổng tiến độ của hợp đồng với CĐT là 15 tháng. Hiện nay CĐT đang yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để kết thúc vào ngày 30/4/2021.

    Tính đến ngày 25/10/2020, Công ty đã thi công xong phần bệ thân trụ tháp dây văng T3, đang thi công đà giáo và thử tải đà giáo khối Ko. Đang thi công phần bệ trụ T4.

III. Công tác thi công toàn dự án tính đến ngày 27/10/2020:

3.1. Đánh giá kết quả thực hiện lũy kế đến tuần vừa qua (Từ 21/10/2020-27/10/2020):

   – Thi công xong cọc khoan nhồi từ trụ T1 đến mố M2 (69/73 cọc);

   – Thi công hoàn thiện trụ T6, trụ T7; trụ T8; trụ T9;

   – Đổ xong bê tông bệ trụ, thân trụ đốt K1, K2, K3 trụ T4&T5; đang tiến hành lắp đặt đà giáo khối Ko (khoảng 50%).

   – Đóng xong cọc ván thép, đào đất, đập đầu cọc mố M2 và trụ T3.

   – Thi công xong 08/20 phiến dầm phía Hải Dương;

   – Thi công xong móng cọc và đổ bê tông lót bệ đúc dầm phía Hải Phòng.

   – Thi công ép xong cọc BTCT sàn giảm tải phía bờ Hải Dương, đắp xong lớp 1 đường đầu cầu.

   – Thi công ép xong cọc thử BTCT sàn giảm tải phía bờ Hải Phòng;

   – Thi công xong trạm điện phía Hải Phòng và đã đóng điện phục vụ sản xuất (13/7/2020); đã đóng điện trạm điện phía Hải Dương (29/8/2020);

3.2 Đánh giá so với tiến độ kế hoạch tuần:

      – Thi công cọc khoan nhồi trụ T1, đúc dầm Super T đạt kế hoạch đề ra;

   – Mũi thi công đường đầu cầu phía Hải Dương chưa đắp được lớp 2 và cắm bấc thấm do chưa nhập được cát hạt trung để đắp đường.

   – Các mũi thi công khác (Trụ T2, T3, T4, T5 và mố M2; bệ đúc dầm, đúc cọc đại trà BTCT phía Hải Phòng) đều chậm tiến độ do các đơn vị chưa tập trung vào công tác thi công; nhân lực, vật tư thiết bị còn thiếu.

3.3 Sản lượng thực hiện đến nay:

– Giá trị gói thầu: 330,055,931,632 đồng (bao gồm dự phòng phí)

 

Hạng mục

C3TL

HJC

TLG

Tổng cộng

Theo Hợp đồng

Hạng mục 01 – Hạng mục chung và hạng mục phụ trợ

 Thành tiền

     1,703,112,074

 17,005,263,376

  1,358,610,350

  20,066,985,800

Hạng mục 02: Thi công xây dựng cầu

 Thành tiền

82,948,198,885

134,765,113,993

68,059,949,508

 285,773,262,386

Hạng mục 03: Thi công xây dựng đường hai đầu cầu

Tổng cộng

8,498,734,321

                        –  

                      –  

    8,498,734,321

 Tổng cộng

93,150,045,280

151,770,377,369

69,418,559,858

   314,338,982,507

%

29.63%

48.28%

22.08%

100%

Lũy kế kỳ trước

Hạng mục 01 – Hạng mục chung và hạng mục phụ trợ

 Thành tiền

    1,021,067,935

11,027,205,910

     113,730,862

  12,162,004,707

Hạng mục 2: Thi công xây dựng cầu

 Thành tiền

34,019,911,684

21,524,661,608

33,681,371,342

  89,225,944,634

 Tổng cộng

35,040,979,619

32,551,867,518

33,795,102,204

 101,387,949,341

%

37.62%

21.45%

48.68%

32.25%

Thực hiện kỳ này

Hạng mục 01 – Hạng mục chung và hạng mục phụ trợ

 Thành tiền

         135,861,035

  1,063,750,325

     113,730,862

    1,313,342,222

Hạng mục 2: Thi công xây dựng cầu

 Thành tiền

2,411,686,656

1,993,663,400

0

    4,405,350,056

 Tổng cộng

2,547,547,691

3,057,413,725

113,730,862

    5,718,692,278

%

2.73%

2.01%

0.16%

1.82%

Lũy kế đến kỳ này

Hạng mục 01 – Hạng mục chung và hạng mục phụ trợ

 Thành tiền

    1,156,928,970

 12,090,956,235

     227,461,724

  13,475,346,929

Hạng mục 2: Thi công xây dựng cầu

 Thành tiền

36,431,598,340

23,518,325,008

33,681,371,342

  93,631,294,690

 Tổng cộng

37,588,527,310

35,609,281,243

33,908,833,066

107,106,641,619

%

40.35%

23.46%

48.85%

34.07%

Kế hoạch tuần tới (28/10-03/11)

Hạng mục 01 – Hạng mục chung và hạng mục phụ trợ

 Thành tiền

         182,061,035

  1,094,550,325

     113,730,862

   1,390,342,222

Hạng mục 2: Thi công xây dựng cầu

 Thành tiền

1,098,108,336

5,361,410,894

1,655,912,079

   8,115,431,309

 Tổng cộng

1,280,169,371

6,455,961,219

1,769,642,941

   9,505,773,531

%

1.37%

4.25%

2.55%

3.02%

 3.4. Kế hoạch thực hiện tuần tới (Từ 28/10/2020 – 03/11/2020):

     –  Mũi thi công mố M1 (Mạnh): Tập kết dây truyền khoan, chuẩn bị công tác thi công cọc khoan nhồi mố M1 ngay sau khi được bàn giao mặt bằng;

     –  Mũi thi công trụ T1 (Mạnh): Đã thi công xong 05/05 cọc; thi công đào hố móng, siêu âm khoan lõi cọc khoan nhồi trụ T1 trong tuần 22;

     –  Mũi thi công trụ T2 (Mạnh): Đã xong phần cọc khoan nhồi; đào hố móng, gia công nối dài cọc thí nghiệm PDA trong tuần 22;

     –  Mũi thi công trụ T3 (Tiến): Đã xong phần cọc khoan nhồi và đào đất, đập đầu cọc; thi công xong bệ trụ T3 trong tuần 22;

  – Mũi thi công trụ T4 (Tiến): Lắp dựng hoàn thiện đà giáo K0, thử tải đà giáo và lắp đặt xong ván khuôn ngoài đợt 1 trong tuần 22;

  – Mũi thi công trụ T5 (Trung): Lắp dựng hoàn thiện đà giáo K0; thử tải đà giáo K0 và lắp đặt  xong ván khuôn ngoài đợt 1 trong tuần 22;

  – Mũi thi công trụ T6, T7, T8, T9 (Manh): Đã thi công xong;

  – Mũi thi công mố M2 (Trung): Thi công xong bệ mố M2, thân mố M2 đợt 1;

  – Thi công đúc dầm Super T (Mạnh): đã xong 08/20 phiến; thi công trong tuần 22 được 02 phiến nữa bờ Hải Dương;

  – Bệ đúc dầm phía Hải Phòng (Mạnh): Tập kết và lắp hoàn thiện bệ bê tông lắp ghép.

  – Đường đầu cầu phía Hải Dương (Tiến): Đắp xong lớp cát hạt trung, tập kết máy móc, thiết bị và cắm bấc thấm; đào khuôn đường và đắp lớp 1 đường tránh đê.

  – Đường đầu cầu phía Hải Phòng (Hoàng): Sản xuất cọc đại trà được 3000md, trình đơn vị cung cấp, sản xuất tấm panel tường chắn;

  – Các mũi thi công khác: Triển khai thi công ngay khi có mặt bằng.