HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017

 CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG

Ngày 22/04/2017 tại trụ sở công ty, Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017. Hội nghị đã tổng kết đánh giá việc thực hiện nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao động năm 2016; Đề ra các giải pháp thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2017. Hội nghị đã hoàn thành chương trình:

1.Báo cáo tổng hợp kết quả hội nghị người lao động ở các Đơn vị.

2. Báo cáo thực hiện nghị quyết hội nghị đại biểu người lao động năm 2016 và các giải pháp thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2017.

3. Hội nghị thảo luận sôi nổi, bàn luận để có các giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD đạt hiệu quả cao nhất.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

T/M ban chỉ đạo HNNLĐ ông Phan Văn Tuyển  báo cáo kết quả hội nghị NLĐ ở các đơn vị

T/M ban Tổng giám đốc ông Nguyễn Tiến Thăng – TGĐ báo cáo kết quả  thực hiên nghị quyết hội nghị NLĐ năm 2016 và các giải pháp thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đồng đông năm 2017


Lãnh đạo TCT/công đoàn TCT Thăng Long-CTCP phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ông Nguyễn Viết Tân – CTHĐQT  T/M lãnh đạo công ty phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Ảnh

Các đại biểu tham gia thảo luận:

Lãnh đạo công ty kêu gọi toàn thể CBCNVC-LĐ đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của HĐQT, ban TGĐ, nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra để xây dựng Công ty phát triển toàn diện bền vững.

Bài viết: Phan Văn Tuyển, ảnh : Nguyễn Viết Quang Huy.