SINH HOẠT CƠ QUAN THÁNG 08

            Hoà chung trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày Tổng khởi nghĩa 19/8, Quốc khánh 02/09 và hướng tới kỷ niệm 48 năm ngày thành lập Công ty (15-10-1969 – 15-10-2017). Chiều 09-08, Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long đã  tổ chức buổi sinh hoạt khối Cơ quan tháng 08 và phát động phong trào "Thi đua lao động sản xuất; cải tiến – sáng kiến" trong toàn Công ty.

           Mở đầu buổi  SHCQ  lãnh đạo Công ty chúc mừng sinh nhật cho CBCNV có ngày sinh trong tháng nhằm động viên, khuyễn khích tinh thần cho anh chị em CBCNV trong cơ quan.

Một số hình ảnh trong buổi sinh nhật:

Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Thăng và P.TGĐ Vũ Đức Quyết tặng hoa và chúc mừng sinh nhật CBCNV sinh nhật vào tháng 8.

Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Thăng phát biểu chúc mừng.

CT HĐQT ông Nguyễn Hải Vinh đại diện cho anh chị em CBCNV có ngày sinh trong tháng 8 cảm ơn đến ban lãnh đạo Công ty.

            Để toàn thể CBCNV hiểu  và xác định rõ những khó khăn, thuận lợi trong SXKD của Công ty trong những tháng cuối năm. Thay mặt Lãnh đạo Công ty ông Nguyễn Tiến Thăng, Tổng giám đốc đã truyền thông về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm. Giao nhiệm vụ cho các phòng ban, đơn vị tổ chức thực hiện và phát động các phong trào thi đua sản xuất tại các công trường trọng tâm, trọng điểm như cầu Bình Khánh – TP. Hồ Chí Minh, 3 cầu đường Hồ Chí Minh, nút giao Nguyễn Thái Sơn – Nguyễn Kiệm…. Phong trào " Sáng kiến – Cải tiến" kỹ thuật toàn Công ty. Các phòng ban truyền thông phổ biến các quy trình, quy định, của công ty đến CBCNV. Trong đó nổi bật là những truyền thông liên quan đến những thay đổi trong cách giao và đánh giá hiệu quả công viêc (BSC) do ông Mai Văn Chung nhân viên phòng KTKH thực hiện.

             Để hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2017, Công ty đã huy động các nguồn lực vào SXKD, đặc biệt quan tâm đến nguồn Nhân lực là công nhân lao động trực tiếp tại các công trường thi công. Lãnh đạo Công ty, phòng TCHC đã toạ đàm chia sẻ những khó khăn, thuận lợi trong công tác tuyển dụng, duy trì đội ngũ công nhân viên chức lao động tại các công trường và đề ra các giải pháp đáp ứng nhu cầu Nhân lực cho SXKD.