THÔNG BÁO BÁN THIẾT BỊ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Kính gửi: Các cá nhân, tập thể có nhu cầu mua thiết bị đã qua sử dụng.

Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long, xin trân trọng thông báo chào bán nguyên trạng máy khoan cọc nhồi đã qua sử dụng tới Quý khách hàng.

Thông tin chi tiết về thiết bị xin mời Quý khách hàng xem dưới đây:

 Thong bao ban may khoan LEFFER