THÔNG BÁO BÁN THIẾT BỊ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Kính gửi: Các cá nhân, tập thể có nhu cầu mua thiết bị đã qua sử dụng.

Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long, xin trân trọng thông báo chào bán các thiết bị đã qua sử dụng tới Quý khách hàng bao gồm:

1. Oto cần cẩu biển đăng ký 29L-8428.

2. Oto cần cẩu biển đăng ký 29M-8792

3. Máy khoan cọc Leffer VRM 2000/1000HD

Thông tin chi tiết về thiết bị xin mời Quý khách hàng xem dưới đây: