THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT CHỌN KHÁCH HÀNG MUA VẬT TƯ-THIẾT BỊ