Thông báo Nghị quyết HĐQT phiên thứ 31 và công bố QĐ bổ nhiệm chủ tịch HĐQT

Công ty CP cầu 3 Thăng Long công bố Nghị quyết HĐQT phiên họp lần thứ 31 về việc thôi Chủ tịch HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT thay thế; Công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Hồng Chiến.