THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017 CHO CÁC CỔ ĐÔNG