Thư cảm ơn của Ban QLDA ĐTXD các CTGT và Bằng khen của UBND Tỉnh Bến Tre